Kreativna radionica Pinokio Blog

Kategorija: Aktivnosti


5

Zaštita dece od nasilja … prezenacija i Pinokijevci !

Pravo na zaštitu od svih oblika nasilja predstavlja osnovno pravo svakog deteta, a utvrđeno je Konvencijom o pravima deteta i drugim dokumentima UN, Saveta Evrope i ostalih međunarodnih organizacija, koje je država Srbija ratifikovala kao članica tih organizacija.
Unapredjenje sistema zaštite dece od nasilja može biti uspešno putem partnerstva organa državne vlasti, lokalne samouprave, javnog sektora, pravosuđa, civilnog društva, medija i pojedinaca.
Udruženje „Anđeli čuvari“, deo je radne grupe za izradu Međusektorskog protokola o saradnji na prevenciji i zaštiti dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja na području grada Valjeva.
U prostorijama Dnevnog boravka za decu i mlade sa smetnjama u razvoju, dana 15.12.2017.godine održana je prezentacija koju su vodile Suzana Momčilović, koordinatorka Dnevnog boravka iz udruženja Naši snovi i Gorana Avramovic, psiholog ispred Valjevske gimnazije, nakon čega su članovi radne grupe potpisali protokol. Zahvalnost na podršci koju su pružili upućena je i stručnim saradnicima, direktorima škola, predstavnicima Grada Valjeva, Školske uprave, Centru za socijalni rad Kolubara, Udruženjima građana, Prekršajnom sudu, Policijskoj upravi Valjevo, PU „Milica Nozica“ i lokalnim medijima. Posebna zahvalnost na stručnoj i finansijskoj podršci upućena je UNICEF-u i Užičkom centru za prava deteta.
Vizija koja se promoviše ovim protokolom jeste da sva deca na teritoriji grada Valjeva, bez obzira na uzrast, pol, nacionalno ili etničko poreklo, porodični status i bilo koje druge socijalne ili individualne karakteristike deteta i njegove poridice, rastu u okruženju bezbednom od nasilja svake vrste, poštuju ličnost i dostojanstvo deteta, uvažavaju potrebe i razvojne mogućnosti deteta, razvijaju toleranciju i korišćenje nenasilnih vidova komunikacije.
Svesni svojih uloga u društvenoj zajednici građana Valjeva, kao i težine i ozbiljnosti problema nasilja, potpisivanjem ovog protokola partneri savesno i odgovorno izražavaju zajednički napor da se izgradi efikasan sistem borbe protiv nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja dece.
Fotografije koje ovim putem delimo prenose atmosferu sa sastanka radne grupe.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *