Saradnici

14658149_352202068458003_1756604755_n

VESNA LAZIĆ

Strukovni vaspitač – specijalista za metodiku realizacije pripremnog predškolskog programa.

Predsednica je udruženja i kordinator Kreativne radionice Pinokio. Organizuje i vodi rad i poslovanje kreativne radionice Pinokio, predstavlja, zastupa udruženje, predlaže Godišnji plan i program rada kreativne radionice, sprovodi odluke Upravnog odbora, predlaže izbor vaspitača i stručnih saradnika. Učestvuje u kreiranju i realizaciji projekata, obuka i drugih aktivnosti kreativne radionice. Jedan od poslova podrazumeva i uspesno organizovanje i sprovodjenje humanitarnog rada unutar samog udruženja, koje postoji i traje već petnaest godina. Pokazatelj uspešnosti rada samog udruženja je i broj nagrada koje je predsednica osvojila kako na republičkom tako i na medjunarodnom nivou a sve u domenu humanitarnog rada. Učesnik je brojnih republičkih i medjunarodnih skupova gde je prezentovala svoje radove u oblasti pedagoškog rada i same inkluzije. Jedna je od osnivača Udruženja “ Anđeli čuvari i Kreativne radionice “ Pinokio “.

 

mira

MIRA JOVANOVIĆ

Doktor pedagoških nauka

U radu je usmerena na učešće u postavljanju ciljeva vaspitanja, odabiru metoda i sadržaja u radu. Promišlja i kreira kvalitetne uslove za vaspitanje i obrazovanje sve dece u kreativnoj radionici, prati realizaciju aktivnosti vaspitača. Prati ponašanje dece u grupi te zadovoljavanje prava i potreba deteta.Predlaže oblike i načine obogaćivanja procesa u cilju podizanja kvaliteta detetovog boravka u vrtiću. Partner je u planiranju rada, savetuje vaspitače u radu te je podrška vaspitaču u istraživanju i unapređivanju vlastite vaspitno- obrazovne prakse te i sam sprovodi istraživanja. Sa vaspitačima planira, sprovodi i procenjuje njihovo stručno usavršavanje. Predlaže i podstiče aktivno i stručno osmišljeno učešće roditelja u vaspitno-obrazovnom procesu. Pruža stručnu podršku i savetovanje porodici, naročito u pitanjima vaspitanja i rešavanju vaspitno-obrazovnih problema. Učesnik je brojnih republičkih i medjunarodnih skupova gde je prezentovala svoje radove u oblasti pedagoškog rada i jedna je od osnivača Udruženja “ Anđeli čuvari “ i Kreativne radionice “ Pinokio “.

sara

SARA KAPETINIĆ

Strukovni vaspitač – specijalista za metodiku realizacije pripremnog predškolskog programa.

Obavlja vaspitno obrazovni rad sa decom različite starosne dobi. Uz radost i smeh malih polaznika Kreativne radionice “ Pinokio “ uz nju svaki dan postaje poseban i čaroban.

 

 

anka

ANKA LEONTIJEVIĆ

Strukovni vaspitač – specijalista za metodiku realizacije pripremnog predškolskog programa.

U Kreativnoj radionici “ Pinokio “ obavlja vaspitno – obrazovni rad sa decom srednje i predškolske grupe. Uz njen kontinuirani rad deca postaju samostalne, organizovane i kreativne male osobe.

 

 

ana

ANA NOVAKOVIĆ

likovni pedagog.

Unutar “ Kreativne radionice Pinokio“, godinama unazad svojih kreativnim radom, zalaze se za razvijanje i unapredjenje kreativnosti kod dece. Na svojim casovima prilagodjenim razlicitim starosnim grupama dece, neguje inkluzivni rad, i pokusava da kreativnost razvija na jedan po malo nesvakidanji nacin. O njenom uspesnom radu svedoce brojne nagrade, koje su nasli mali polaznici, ovojili na razlicitim regionalnim, republickim , pa i medjunarodnim likovnim konkursima. Deca vrlo spontano, i sa radoscu posecuju casove, na kojima se prevasodno neguje slobodno umetnicko izrazavanje. Njihovi osmesi, nesputanost, zelja da se takmice medjusobno vrlo cesto na samom casu, pokazatelj su takodje uspesnog rada. Spajanje razlicitih umetnosti kao sto su muzika, slikarstvo, vajarstvo, teatar, rezultat je kako zelje predavaca, tako i same dece da se okusaju unutar ovih umetnickih dispilina i medjusobno ih povezu, a sve sa divnom krilaticom samog predavaca da je : “ Umetnost -sloboda „. Tako samostalno , i kolektivno delujuci, polaznici casova likovnog vaspitanja zaista ostvaruju zapazene rezultate , kako sto smo gore vec naveli. Stoga sam akcenat predavaca usmeren je na “ oslobadjanju kreativnosti kod dece“

marija

MARIJA ĐUKANOVIĆ

diplomirani defektolog – logoped.

U okviru kreativne radionice „Pinokio“ vrši se logopedski tretman sa decom od 2,5 do 7 godina. Zastupljene su različite patologije razvojnih poremećaja . Zastupljen je i rad sa decom sa mentalnom retardacijom,Daunovim sindromom,Westovim sindromom.Svi tretmani se obavljaju individualno,radi se na intezivnoj stimulaciji govorno jezičkog razvoja.Grupni rad je zastupljen sa roditeljima dece sa teškoćama u razvoju kroz radionice koje se realizuju u cilju osnaživanja,pružanju podrške i obučavanju roditelja za rad sa decom koja imaju različite teškoće u govorno jezičkom,motornom,kognitivnom,socijalnom razvoju.

 

jelena

JELENA MILETIĆ

Vaspitač.

U Kreativnoj radionici “ Pinokio “ obavlja vaspitno – obrazovni rad sa decom mlađe grupe. Uz njenu veliku organizovanost i disciplinovanost , deca se razvijaju u ozbiljne male “ ljude “ koji su spremni da svoju ljubav i zahvalnost pruže na svakom koraku.

 

 

olga

OLGA LAZIĆ

Radnik na održavanju higijene i serviranju hrane

Uz nesebično davanje “ sebe “, poklanjanje ogromne ljubavi deci, organizovanje rada i održavanje čistoće u prostorijama, kako bi deca mogla normalno i zdravo da se razvijaju u čistoj sredini, razvija se jedna “ porodična klima “. Kod nje je ljubav, ono što je glavni pokretač u radu sa decom.

 

 

gordana

GORDANA BEBIĆ

Radnik na održavanju higijene i serviranju hrane.

Dugogodišnje iskustvo u radu na održavanju čistoće u Kreativnoj radionici “ Pinokio “ u kojima deca borave, stvara se prijatna atmosfera kao kod kuće. Deca stiču utisak porodične povezanosti i osećaju ljubav koja im se pruža.

 

 

 

dejan

DEJAN ANDRIĆ

Lice koje se bavi organizacijom transporta dece.

Lice koje se bavi organizacijom transporta dece, zaposlenih, saradnika, glavni majstor za izradu scenografskih elemenata za naše pozorišne predstave. Učestvuje u organizaciji i sprovodjenju rekreativnih aktivnosti, brine o očuvanju samog objekta i obezbedjenju istog kao i poslovima na održavanju pogodne temperature za normalan život unutar objekta. Neko ko je omiljen medju saradnicima i decom, jer naprosto širi dobre vibracije i podstiče „ pozitivnu atmosferu „ među ljudima i decom. Osoba kojoj iz milošte daruju brojne simpatične nadimke… Jednom rečju „ Naš Deki „.

 

13735193_304983949846482_635982327_n

JOVANA MILOVANOVIĆ

Master profesor jezika i književnosti .

Na masteru na Filološkom fakultetu odbranila master tezu „Usvajanje stranog jezika kod dece“ i na Fakultetu organizacionih nauka na smeru marketing i odnosi sa javnošću tezu „Holistički marketing u ustanovama kulture“. Priča pet jezika: engleski, španski, katalonski, italijanski i portugalski. Aktivno se bavi prevođenjem, pisanjem i držanjem časova jezika. Višegodišnji član Udruženja Anđeli čuvari  (dugogodišnji voditelj Novogodišnje bajke i svečane Akademije) i Društva hispanista (za čiji časopis Reflejo je radila kao novinar i platformu ¿Qué pasa? za koju je radila kao urednik). Od septembra 2015. drži radionice jezika za najmlađe (decu uzrasta od 3–5 godina) i za predškolce u Kreativnoj radionici Pinokio.  Cilj radionica je da kroz interaktivan rad mališani stvore pozitivan odnos prema radu i učenju stranog jezika, postanu samostalniji, sigurniji i odgovorniji mali ljudi, nauče da sarađuju i rade timski, da kroz igru i rad na stranom jeziku oslobađaju maštovitost i kreativnost i da putem različitih vrsta multimedijalnih aktivnosti, deca zavole jezike i požele da nastave da ih uče i u daljem školovanju.

 

Untitled

Mina Avramović

Diplomirani muzički pedagog

Muzičku radionicu „Pinokio“ vodi Mina Avramović, diplomirani muzički pedagog, na master studijama Harmonije, sa temom: „Klavirski koncert op. 11 – F. Chopin“.
Radionica obuhvata dečiji hor i školicu klavira koje imaju za cilj razvoj muzičkog ukusa i kulture. Pored ovoga aktivnosti u okviru radionice će kod mališanima razviti sigurnost, samopouzdanje i pozitivnu sliku o sebi. Uticaće na njihov emocionalni život, pozitivna raspoloženja i otvorenost prema drugima. Podržaće, razvoj govora, maštovitost, kreativnost i druge sposobnosti. Razviće ritmičke sposobnosti koje će pozitivno uticati na koordinaciju i sklad čulnih i motornih sposobnosti. Kroz igru i dobro raspoloženje omogućićemo deci da kroz muziku obogate svoj unutrašnji svet.
Radionice dečijeg hora i školica klavira će se realizovati dva puta nedeljno. Prijave i dodatne informacije na telefon: 063 598 123; 014 223 823; mail: minaavramovic92va@gmail.com