Saradnici

1

VESNA LAZIĆ

Master vaspitač
Predsednica je udruženja „Anđeli čuvari“ i kordinator Kreativne radionice Pinokio.

Organizuje i vodi rad i poslovanje kreativne radionice Pinokio, predstavlja, zastupa udruženje, predlaže Godišnji plan i program rada kreativne radionice, sprovodi odluke Upravnog odbora, predlaže izbor vaspitača i stručnih saradnika. Učestvuje u kreiranju i realizaciji projekata, obuka i drugih aktivnosti kreativne radionice. Jedan od poslova podrazumeva i uspešno organizovanje i sprovođenje humanitarnog rada unutar samog udruženja, koje postoji i traje već dvadeset godina. Pokazatelj uspešnosti rada samog udruženja je i broj nagrada koje je predsednica osvojila kako na republičkom tako i na međunarodnom nivou a sve u domenu humanitarnog rada. Nagrada Grada Valjeva za humanitarni rad i socijalna pitanja za Vesnu je zlatna olimpijska medalja. Vesna je istinski humanista i heroina plemenitosti. Izuzetan je pedagog i kulturni poslenik. Sa svojom svestranošću i uzornošću u vaspitnom, humanitarnom radu i kulturnom delanju, sa svojom vaspitnom ustanovom – Kreativnom radionicom Pinokio i dobrotvornim Udruženjem, postala je i sama – institucija. Apsolutno je posvećena radu sa decom i korisnicima iz ranjivih kategorija i njena motivacija je ljubav prema deci, i pomoć istima kroz različite vidove kako edukacije, tako i dugogodišnjeg organizovanja brojnih humanitarnih akcija u okviru Udruženja „Anđeli čuvari“. Učesnica je brojnih edukativnih seminara, kao i autor brojnih radova koje je objavila iz oblasti pedagoškog i inkluzivnog rada. Vesnin dobrotvorni i vaspitni rad, sinonim je za: entuzijazam u radu, energija u sveukupnom posvećenju; empatija, saosećanje sa decom i ranjivim grupama; emocija – svemu sa ljubavlju pristupa; erudicija u pedagoškom znanju; ekspertnost, stručnost – shvaćena kao proces napredovanja i stalnog usavršavanja u oblasti kreativnog rada sa decom; evaluacija, stalno ocenjivanje, vrednovanje sopstvenog stvaralaštva, najvišim merilima koja potvrđuju visoke standarde i vrednost ostvarenog; elokvencija, rečitost u govoru upućuje na sigurnost da se časno delo stvara; ekspresija – izražajnost u inovacijskom i stvaralačkom pedagoškom motivu, prenosivom na sve edukativne sadržaje i nivoe; edukacija kojom oplemenjuje ne samo uzrasnu populaciju kojoj se obraća, već i šire društveno okruženje. Sva njena svojstva, karakterologija u celini i sveukupna profesionalna i ljudska ostvarenost – blagodetna za ugledanje. Pored svega, Vesnina neiscrpna energija i neuhvatljivi entuzijazam dozvolili su joj da se posveti svom životnom pozivu – ulozi vaspitača. Vesna je uspešni i voljeni vaspitač u predškolskoj grupi IJ “Anđeli čuvari” – Pinokio, PU “Milica Nožica”. Vesna je ekstremno posvećena svom pozivu i rad sa decom ne bi menjala za neku drugačiju vrstu posla. Njena istaknuta karakteristika jeste veština i umeće da sa lakoćom prenese znanje na nove generacije. Predano i moralno posvećena je radu sa decom, pažljivo prati šta se sa njima dešava i preduzima korake u najboljem interesu deteta i njegovog vaspitanja. Bori se za dobrobit svakog deteta i njegove porodice. Vesna ima lavinu strpljenja, kada je potrebno, posvećuje punu pažnju, uz bezbrojna ponavljanja, kako bi dete usvojilo navike i znanja koja su mu neophodna za što samostalnije funkcionisanje. Ima dobru i spontanu komunikaciju sa decom, pokazuje razumevanje i prihvatanje detinjastog, naivnog pogleda. Zna koje vrednosti zastupa i za šta se zalaže, često u situacijama kada je neophodno trenutno reagovanje, donosi odluke koje su u opštem najboljem interesu. Osoba koja odiše samopouzdanjem i samosvesna ličnost, zaista je kreativna, u radu koristi originalna didaktička sredstava kako tradicionalna tako i ona u skladu sa najmodernijim vaspitno – obrazovnim materijalima. Poštujući učenje Marije Montesori, pribegava primeni njenih vaspitnih principa. Master rad koji je odbranila sa velikim uspehom bio je na temu:“Mogućnost primene Montesori metode u Kreativnoj radionici Pinokio“. Vesnin stav je da odrasli uče decu, ali i deca mnogo čemu nauče odrasle. Za uspeh je potrebno puno otvorenosti, osećajnosti, aktivnosti i često smisla za humor. Deca uče po modelu, a ona je neko čijim stopama idu, sigurno, motivisano, poletno, jer im daje vetar u leđa i snagu da veruju u sebe, da budu svesni koliko vrede, da baš svako dete može postati sve što poželi, da može ostvariti svoje snove! Vesna živi svoju bajku i pomaže drugima da ostvare svoje snove, jer čudna je sličnost između bajke i života – pobeđuje dobrota!

 

2

MIRA JOVANOVIĆ

Doktor pedagoških nauka

Dr Mira Jovanović rođena je u Valjevu gde je završila osnovno i srednje školovanje. Filozofski fakultet u Novom Sadu je završila 1990. godine. Na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu je 2011. godine završila Magistarske studije iz pedagogije i odbranila magistarski rad „Pedagoška klima kao faktor samorazvoja učenika “.Doktorsku tezu: „Refleksija profesionalnog identiteta pedagoga u savremenoj školskoj kulturi “ je odbranila 05.02.2016. godine na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.Posle završenih studija od 1990-2011. godine je radila u OŠ „Miloš Marković “,OŠ „Zdravko Jovanović “, i OŠ „Desanka Maksimović “u Valjevu, na radnom mestu stručnog saradnika – školskog pedagoga.Od 1990 do danas osnivač i stručni saradnik u Kreativnoj radionici Pinokio , autor i realizator projekata za decu . 2011 – do danas radi kao profesor strukovnih studija za užu naučnu oblast Pedagogija na Odseku studija za strukovne vaspitače i medicinske sestre –vaspitače, katedri za pedagoško-psihološke predmete i zdravstveno vaspitanje. Mira Jovanović je u toku svog naučnog rada (samostalno ili u timu) radila na akreditaciji i realizaciji programa stručnog usavršavanja za vaspitače, nastavnike i stručne saradnike koje je podržao Centar za stručno usavršavanje Šabac od 2013/14. Do sada je autor , koautor i realizator četiri akreditovana programa preko ZUOV-a: „ Nastavnik na delu u prevenciji vršnjačkog nasilja i kreiranju pozitivne školskem klime “, „Kompetentan nastavnik i pedagog za inkluziju u savremenoj školi“, „ Darovito dete u školi i šta sa njim“, „Darovito dete u vrtiću – prepoznavanje i podsticanje darovitosti dece predškolskog uzrasta“ i koautor/ realizator programa stručnog usavršavanja „Rad sa decom problematičnog, posebno agresivnog ponašanja“, program akreditovan od strane ministra za rad zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.Od 2016 godine je član radne grupe MPN za ocenjivanje kvaliteta rukopisa udžbenika. “KLETT društvo za razvoj obrazovanja ” je 2016 godine uvrstilo dr Miru Jovanović u Leksikon značajnih pedagoških stvaraoca u preduniverzitetskom obrazovanju i vaspitanju Srbije.

 

3

VIOLETA JOVANOVIĆ

Strukovna medicinska sestra

U Udrženju “ Anđeli čuvari“, Kreativnoj radionici „Pinokio“ radi na poslovnima Sestre na preventivi, takođe obavlja i vaspitno – obrazovni rad sa decom mlađe grupe. Aktivno učestvuje u realizaciji svih aktivnosti. Uz njenu veliku organizovanost, odgovornost i disciplinovanost, deca se razvijaju u samostalne i sposobne male “ ljude “ koji su spremni da svoju ljubav i zahvalnost pruže i prikažu na svakom koraku. Svakodnevno uživa u najlepšim i najiskrenijim osmesima koji odrastaju zajedno sa njom. Njen životni moto je: „Sve se može, kad se hoće „.

 

121580235_975693072911685_3883300623890060658_nVERICA POLIĆ

Vaspitač

Tokom rada se ističe po kreativnosti, entuzijazmom nastoji da dnevne aktivnosti unutar mlađe grupe osmisli i realizuje na deci dostupan način i prilagođen njihovoj uzrasnoj grupi. Poseduje muzički talenat, svojom pesmom oplemenjuje svaki dan. Takođe poseduje talenat za dramski izraz kojim, prilikom zajedničkih dramatizacija za naljmladje, obogaćuje proces vaspitno – obrazovnog rada, u čemu je timski igrač. Dugogodišnje iskustvo u radu sa decom pokazalo se kao produktivno, jer je pokazala svoj značajan doprinos i tokom brojnih manifestacija na kojima smo učestvovali. Prednost u njenom radu osvežili su naš kreativni tim i obojili ga novim bojama.

 

121504088_653600822198370_7862078707264756526_nJOVANA DOBRIVOJEVIĆ

Diplomirani vaspitač

U Kreativnoj radionici „Pinokio“ sprovodi vaspitno – obrazovni rad u mlađoj grupi. Ima bogato iskustvo i u drugim vaspitnim grupama. Njen stav je da su ljubav, pažnja, mašta pravi koraci za uspešno vaspitanje naše dece. Mašta nema granice, sa puno pažnje ljubavi i strpljenja gradimo osnove dečije ličnosti.

 

 

 

121451323_641323170078242_892209226934066457_n

MIRJANA ŽIVANOVIĆ

Master vaspitac – specijalista za muzičko-scenski izraz

U Kreatvnoj radionici „Pinokio“ sprovodila je vaspitno obrazovni rad sa mlađom, srednjom, starijom i predškolskom grupom. Vaspitno obrazovni rad sada sprovodi u srednjoj i starijoj grupi. Kroz njen upečatljiv pristup i temeljan rad, prožima svih 6 metodika. Deca na kreativan, zanimljiv način i kroz igru usvajaju nova, a proširuju stara znanja. Osmehom ulepša svaki dan, njen moto je:“Smejte se jer život je lep, ima toliko stvari zbog kojih se nasmešiti treba!“

 

 

121464684_363267354787680_9010946597296345283_n

MARIJA ANDRIĆ

Strukovni vaspitač specijalista za metodiku realizacije pripremnog predškolskog programa

Marija obavlja vaspitno – obrazovni rad sa decom srednje i starije vaspitne grupe. Ogromni su radost i smeh polaznika Kreativne radionice “Pinokio“ uz nju jer sjajan način na koji sprovodi edukativno-saznajni i igrovni proces za rezultat ima to da svaki dan postaje deci poseban i čaroban. Uz njenu predanost, doslednost i kontinuirani, stvaralački rad deca postaju samostalne, organizovane i kreativne osobe. Marija ima izrazit talenat za organizaciju svih aktivnosti, a posebno se ističe u primeni dramskog metoda. Veliki je Marijin doprinos u realizaciji programa za decu, priredbi, prilikom podrške učestvovanju na manifestacijama. Vodjena je pravim vrednostima, svoje stavove nesebično deli:“Ne treba da štitimo decu od života, već da ih opremimo da spoznaju svet oko sebe i svoje biće. Tražeći putić kad naiđu problemi, otkriće sebe! Biće to divno otkriće!“

 

 

121309696_955154411662931_591406996531392825_n

SARA JAKOVLJEVIĆ

Master strukovni vaspitač

Važan je deo Kreativne radionice Pinokio je od juna 2013. godine. U kontinuitetu radi na svom usavršavanju, što je rezultiralo odbranom master rada na temu:“Kompetencije vaspitača u funkciji unapređivanja inkluzije u predškolskoj ustanovi“. Obavlja vaspitno – obrazovni rad sa decom starije vaspitne grupe. Promišlja i kreira kvalitetne uslove za vaspitanje i obrazovanje dece u Kreativnoj radionici Pinokio. Predlaže i podstiče aktivno uključivanje roditelja u vaspitno-obrazovni proces. Usmerena je ka cilju da deca postanu samostalna, organizovana i kreativna. Vodjena je mišlju:“Voljena deca lepši svet grade – dok je detinjstva, biće i nade!“

 

121476883_794347311399032_1196380399538333279_n

TAMARA RAIČEVIĆ

Diplomirani vaspitač

Nakon srednje ekonomske škole, diplomirala je na Učiteljskom fakultetu u Beogradu i time stekla zvanje: diplomirani vaspitač. Od 2017. godine, deo je kreativnog tima ,,Pinokio“ a od 2018. godine postaje vaspitač u PU ,,Milica Nozica“ izdvojene jedinice ,,Andjeli čuvari“ predškolske grupe. Sa velikom ljubavlju, voljom i entuzijazmom bavi se decom, koja uvek na kreativno stvaralaštvo reaguju pozitivno. Aktivno i predano učestvuje u pripremi dramskih dela koje deca sa radošću interpretiraju. Učestvuje u organizaciji programa za priredbe i manifestacije. Autor je brojnih pesama za decu i dramskih tekstova koje u misiji negovanja dečijeg stvaralaštva koriste i kolege i saradnici sa kojima ostvaruje odličnu komunikaciju. Talenat za slikanje pretoči u bajkovita scenska platna, najlepše ilustracije pesama, priča, igra se bojama i deci prikazuje čudesan svet umetnosti u koji deca požele da zaplove. Generacije koje je izvela svedoče o uspešnosti njenog rada, dok je njen lični moto:,,Red, rad i disciplina gaje ljubav u deci“.

 

 

121639586_3431603807065600_6194454881307816705_n

ANKA RADIVOJEVIĆ

Strukovni vaspitač specijalista za metodiku realizacije pripremnog predškolskog programa

Već 8 godina je aktivan saradnik u timu Kreativne radionice Pinokio. Vaspitač je u predškolskoj grupi IJ „Anđeli čuvari“ – Pinokio, PU „Milica Nožica“. Njena kreativnost je intenzivna, osoba je izraženih kounikativnih sposobnosti, otvorenog pristupa kako prema deci, tako i prema roditeljima i saradnicima, sa kojima ostvaruje fantastičnu saradnju. Profesionalac je koji na najlepši način podstiče prirodnu dečiju radoznalost i volju za sticanjem novih saznanja. Nezaboravne su priredbe koje su rezultat njene sjajne organizacije. Nemerljiv je njen pozitivan doprinos svim manifestacijama na kojima je Kreativna radionica Pinokio uzela učešće. Ankina smernost i dostojanstvenost, uvek pozitivan stav jesu karakteristike koje čine pravog uzora prema kom deca oblikuju svoje karakterne osobine. Anka je vođena baš najlepšim mislima:“Ako hoćeš da vaspitaš, poučiš, pomogneš – voli! Na ljubav se dete odaziva!“

 

 

121458084_1632133560327827_2022765787715739479_n

SUZANA JAKOVLJEVIĆ

Strukovni vaspitač specijalista za metodiku realizacije pripremnog predškolskog programa

Poseduje veliku ljubav prema deci, ima razumevanja za njihove potrebe, i pruža im bezgraničnu pažnju i toplinu. Poseduje vištinu kojom je u mogućnosti da se približi nivou dečjeg razmišljanja kako bi bolje razumela dečje ponašanje i kako bi mogla uvideti eventualne specifičnosti u dečijem razvoju. Unutrašnji pozitivan stav je kontinuirani pokretač ove kreativne ličnosti koja ima jasne i definisane lične vrednosti, kao i čeličnu volju i disciplinu i sjajan je primer sa kojim se deca često poistovećuju. Ima izražen smisao za kreativne stvari poput muzike, likovnog stvaralaštva, izrade nesvakidašnjih didaktičkih materijala. Marljivost, upornost, istrajnost, maštovitost, dosetljivist, duhovitost, osobine su koje poseduje a neguje i kod dece. U Kreativnoj radionici Pinokio je saradnik iz oblasti plesa od jula 2014. godine. Na poziciji vaspitača je od 2016. godine. Od 2018. godine i danas Suzana je vaspitač u predškolskoj grupi IJ „Anđeli čuvari“ – Pinokio, PU „Milica Nožica“. Ima bogato iskustvo u vaspitno – obrazovnom radu koje je sticala u svim vaspitnim grupama Kreativne radionice Pinokio. Suzana već godinama unazad vodi kreativnu radionicu pod nazivom „PINOKIJEVA PLESAONICA“. Na časovima plesa na decu prenosi entuzijazam i lepotu pokreta usklađenu sa melodijama i ritmovima najrazličitijih plesnih stilova. Plesni nastupi koje osmišljava su upečatljivi i neretko sa snažnom porukom. Sa pinokijevskom plesnom trupom osvojila je srca publike na raznim manifestacijama:“Predškolci gradu Valjevu“, „Zmajeve dečije igre“, „Jesenji karneval“, „Ubski festić“, „Festival dečijeg stvaralaštva“, „Di fest“, „Trešnjarske večeri“ i realizovala mnoge druge nastupe i priredbe na kojima su deca pokazala svoj plesni talenat koji je zablistao kroz njene koreografije. Suzana je vođena mišlju:“Poštuj prirodu deteta i boje njegovog sna, jer kada mu duša peva, lako će naučiti sve što treba da zna!“

 

121534717_353336809083482_5704696087849332607_n

JOVANA MILOVANOVIĆ

Master profesor jezika i književnosti .

Na masteru na Filološkom fakultetuodbranila master tezu „Usvajanje stranog jezika kod dece“ i na Fakultetu organizacionih nauka na smeru marketing i odnosi sa javnošću tezu „Holistički marketing u ustanovama kulture“. Priča pet jezika: engleski, španski, katalonski, italijanski i portugalski. Aktivno se bavi prevođenjem, pisanjem i držanjem časova jezika. Višegodišnji član Udruženja Anđeli čuvari (dugogodišnji voditelj Novogodišnje bajke i svečaneAkademije) i Društva hispanista (za čiji časopis Reflejo je radila kao novinar i platformu ¿Qué pasa? za koju je radila kao urednik). Od septembra 2015. drži radionice jezika za najmlađe (decu uzrasta od 3–5 godina) i za predškolce u Kreativnoj radionici Pinokio. Cilj radionica je da kroz interaktivan rad mališani stvore pozitivan odnos prema radu i učenju stranog jezika, postanu samostalniji, sigurniji i odgovorniji mali ljudi, nauče da sarađuju i rade timski, da kroz igru i rad na stranom jeziku oslobađaju maštovitost i kreativnost i da putem različitih vrsta multimedijalnih aktivnosti, deca zavole jezike i požele da nastave da ih uče i u daljem školovanju.

 

 

121393582_352740939314941_7624842004499249147_n

Mina Avramović

Master teoretičar umetnosti – muzički pedagog.

Diplomirani muzički pedagog

Muzičku radionicu „Pinokio“ vodi Mina Avramović, master teoretičar umetnosti – muzički pedagog, odbranjen master rad, sa temom: „Klavirski koncert op. 11 – F. Chopin“. Radionica obuhvata dečiji hor i školicu klavira koje imaju za cilj razvoj muzičkog ukusa i kulture. Pored ovoga aktivnosti u okviru radionice će kod mališanima razviti sigurnost, samopouzdanje i pozitivnu sliku o sebi. Uticaće na njihov emocionalni život, pozitivna raspoloženja i otvorenost prema drugima. Podržaće, razvoj govora, maštovitost, kreativnost i druge sposobnosti. Razviće ritmičke sposobnosti koje će pozitivno uticati na koordinaciju i sklad čulnih i motornih sposobnosti. Kroz igru i dobro raspoloženje omogućićemo deci da kroz muziku obogate svoj unutrašnji svet. Radionice dečijeg hora i školica klavira će se realizovati dva puta nedeljno. Prijave i dodatne informacije na telefon: 063 598 123; 014 223 823; mail: minaavramovic92va@gmail.com

121535770_670160080294946_4468874937156682660_n

DARKO RADIVOJEVIĆ

Specijalista strukovni inženjer računarstva

U Kreativnoj radionici Pinokio vodi radionicu za decu „KROZ IGRU U SVET RAČUNARA“. Darko smatra da dečiji svet čine mali, radoznali ljudi sa bezbroj pitanja i želja. Deci treba pružiti pomoć u njihovom nastojanju da otkriju svet oko sebe. Informaciona tehnologija je deo dečijeg života, zato je veoma važno da na vreme decu uvedemo u taj svet na primeren način kroz igru. Korišćenje računara je u interesu deteta i dečjeg intelektualnog razvoja jer zadovoljava dečiju radoznalost i omogućava dobru potporu i podršku saznajnom procesu. Prijave i dodatne informacije na telefon: 060-407-86-26 ili na email adresu: darkoradivojevic@hotmail.com

 

121373261_2619475388363470_8837204157024722891_n

MARIJA ĐUKANOVIĆ

diplomirani defektolog – logoped.

U okviru kreativne radionice „Pinokio“ vrši se logopedski tretman sa decom od 2,5 do 7 godina. Zastupljene su različite patologije razvojnih poremećaja . Zastupljen je i rad sa decom sa mentalnom retardacijom,Daunovim sindromom,Westovim sindromom.Svi tretmani se obavljaju individualno,radi se na intezivnoj stimulaciji govorno jezičkog razvoja.Grupni rad je zastupljen sa roditeljima dece sa teškoćama u razvoju kroz radionice koje se realizuju u cilju osnaživanja,pružanju podrške i obučavanju roditelja za rad sa decom koja imaju različite teškoće u govorno jezičkom,motornom,kognitivnom,socijalnom razvoju.

 

121504088_342553746834591_5288367290578336575_n

GORDANA BEBIĆ

Radnik na održavanju higijene i serviranju hrane

Dugogodišnje iskustvo u radu na održavanju čistoće u Kreativnoj radionici “ Pinokio “ u kojima deca borave, stvara se prijatna atmosfera kao kod kuće. Deca stiču utisak porodične povezanosti i osećaju ljubav koja im se pruža.

 

 

121486881_773215166853430_3577388235822164847_n

DRAGANA TOMIĆ

Radnik na održavanju higijene i serviranju hrane

Dragana veoma temeljno vrši organizovanje svog dela rada i održavanje čistoće u prostorijama, kako bi deca mogla normalno i zdravo da se razvijaju u čistoj sredini. Svojim toplim pristupom deci dane u vrtiću čini radosnijim. Poklanja nesebično ljubav deci i stvara atmosferu gde se razvija istinski porodična klima.

 

 

 

121676928_411655296489923_5292886426091540667_nDEJAN ANDRIĆ

Tehnička podrška i organizacija transporta

Lice koje se bavi generalnom tehničkom podrškom, od održavanja objekta do organizacije transporta dece, zaposlenih, saradnika. Dejan je ključna osoba sa višegodišnjim iskustvom za izradu scenografskih elemenata za naše pozorišne predstave. Učestvuje u organizaciji i sprovođenju rekreativnih aktivnosti, brine o očuvanju samog objekta i obezbedjenju istog kao i poslovima na održavanja objekta, brine o energetskoj efikasnost, ekonomičnosti funkcionsanja unutar objekta. Veliki čovek koji je omiljen među saradnicima i decom, jer naprosto širi dobre vibracije i svojom duhovitošću, podstiče pozitivnu atmosferu među zaposlenima i decom. Osoba je kojoj deca daruju brojne simpatične nadimke… Jednom rečju – Naš Deki!